• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 05.10.2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk w godzinach od 12:00 do 13:30 zostanie przeprowadzone szkolenie na temat: „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”. Grupą defaworyzowaną zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki na lata 2014-2020, są osoby bezrobotne w wieku do 44 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców z obszaru LGD „Dorzecze Mleczki” do udziału w w/w szkoleniu.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 05.10.2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk w godzinach od 14:00 do 15:00 zostanie przeprowadzone szkolenie na temat: „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców z obszaru LGD „Dorzecze Mleczki” do udziału w w/w szkoleniu.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Badanie ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców obszaru LSR nt. użytych środków przekazu pomiędzy Stowarzyszeniem a społecznością lokalną, w tym grupami docelowymi. Uzyskane informacje pomogą w doskonaleniu działań komunikacyjnych Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
Ankieta jest dostępna na stronie startowej, po prawej stronie oraz pod następującym linkiem:
LINK do ankiety:
https://www.interankiety.pl/i/mNJzM8kN

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” z siedzibą w Przeworsku przy ulicy Kilińskiego 25,
37-200 Przeworsk, tel. 16 677 48 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO w celurealizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, udzielania doradztwa w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wytycznych w ramach realizacji projektów unijnych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 roku.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody.

Jednocześnie informujemy, że wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości Pani/Pana udziału w realizacji projektów wspierających lokalny rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu  LEADER oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

 • Samorząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie
  (Al. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów),
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Rzeszowie
  (Al. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów),
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie
  (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” informuje, że zostały zamieszczone  w zakładce „Stowarzyszenie”, podzakładce „Inicjatywy lokalne”, ogłoszenia naboru wniosków konkursowych dla inicjatyw lokalnych na rok 2018 finansowanych ze środków własnych.

Facebook