• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

     W dniu 26.03.2018 r. o godzinie 13:30 w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, w ramach realizacji planu komunikacji, odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. Spotkanie adresowane było do społeczności lokalnej z obszaru Gminy Zarzecze z względnieniem wszystkich sektorów. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Zarząd Stowarzyszenia

LGD "Dorzecze Mleczki"

     Zarząd LGD „Dorzecze Mleczki” zaprasza na spotkanie, w ramach realizacji planu komunikacji, nt. bieżącej realizacji LSR, które odbędzie się 26.03.2018 r. w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu o godzinie 13:30. Spotkanie adresowane jest do społeczności lokalnej z obszaru Gminy Zarzecze z uwzględnieniem wszystkich sektorów. Po zakończeniu spotkania dla uczestników przewidziany jest posiłek. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w w/w spotkaniu.

     W dniu 01.02.2018 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020(LSR). W warsztacie refleksyjnym uczestniczyły 24 osoby ( członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele wszystkich interesariuszy oraz pracownicy biura LGD). Warsztat przebiegał według ustalonego planu. Podsumowanie warsztatu jest elementem sprawozdania z realizacji LSR za 2017 rok.

Zdjęcia z warsztatu refleksyjnego ...

 

 

     W dniu 01.02.2018 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny ...

więcej ...

Facebook

Ankieta


Badanie satysfakcji osób korzystających z doradztwa