• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje o zakończeniu w dniu 30 września konsultacji społecznych dotyczących budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” na okres 2014-2020. Konsultacje społeczne służyły poszukiwaniu rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: składanie propozycji pocztą elektroniczną i zwykłą, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia lub poprzez udział
w spotkaniach konsultacyjnych. Propozycje mogły być składane do analizy SWOT, a także celów LSR. Spotkania konsultacyjne odbyły się w miesiącu wrześniu według ustalonego harmonogramu i programu, a poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Angażowanie społeczności lokalnej
w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD. Włącznie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR daje znakomitą podbudowę do dalszych prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.

Galeria Foto...

Facebook