• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 19 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w dniu 18 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1/4/2017 o zmianie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020. Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR), zostały wprowadzone przez Zarząd LGD „Dorzecze Mleczki” z dwóch powodów.
Powód pierwszy – weszły w życie Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które obligują LGD do dostosowania wskaźników zawartych w LSR do zapisów Wytycznych.
Powód drugi – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr ROW.wrt.510.59.2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie zwiększenia budżetu na projekty współpracy w ramach LSR wyjaśniło, że LGD mogą ubiegać się o dodatkowe środki na realizację projektu współpracy do limitu 5% budżetu LSR.
LGD „Dorzecze Mleczki” zastosowało obowiązujące procedury aktualizacji LSR, które polegały na zaangażowaniu społeczności lokalnej, przy uwzględnieniu partycypacyjnego charakteru LSR.

Facebook