Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

        W dniu 21 września 2021 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki". Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

Zarząd składa podziękowanie Członkom Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki", którzy uczestniczyli w posiedzeniu.