Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 5 400 000 PLN. Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie to: poprawa infrastruktury drogowej (1 000 000 PLN), budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej (1 400 000 PLN), zachowanie dziedzictwa lokalnego (200 000 PLN), szkolenia z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego (100 000 PLN), wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (1 300 000 PLN) i rozwój działalności gospodarczej (1 400 000 PLN). Aktualnie środki w ramach budżetu zostały wykorzystane w wysokości 4 300 000 PLN, co stanowi 80% całego budżetu.
   Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN. Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.
   Gmina Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 944 690,97 PLN. Przebudowa placu zabaw w Urzejowicach kosztowała 40 195,08 PLN (dofinansowanie – 25 576 PLN). Przebudowa placu zabaw w Nowosielcach kosztowała 88 549,13 PLN (dofinansowanie – 56 344 PLN). Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Gorliczynie kosztowało 765 947,26 PLN (dofinansowanie – 361 171,00 PLN). Wydanie publikacji „Powrót do korzeni – dziedzictwo kulturowe, naturalne i kulinarne Gminy Przeworsk kosztowało 49 999,50 PLN (dofinansowanie – 31 814 PLN).
   Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.
   Gmina Gać zrealizowała operacje z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Została przebudowana gminna droga w miejscowości Gać. Urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Wolicy. Ponadto w Dębowie urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw. W planach na przyszłe lata są kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej.
   Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 1 960 000 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 16 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.