Dzisiaj jest: 5 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Igor, Placyd, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" na lata 2014-2020

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021 r. zgodnie z rozdziałem X LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR,

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki" dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


Fundacja Inicjatyw Menadżerskich
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7
NIP: 712-308-96-56, REGON: 060295371
KRS: 0000290822

Pozostałym Oferentom Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" składa podziękowania za okazane zainteresowanie.

 

Informacja ...