W dniu 29 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.

    SAVE 20220630 114420

Zarząd składa podziękowanie Członkom Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

GALERIA WZC_29.06.2022