Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do udziału w konkursie dotacyjnym!
Konkurs "Bezpieczna Żywność 2022" to możliwość na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa żywności przekazywanej przez organizacje pozarządowe osobom potrzebującym.

bż

Skierowany jest on do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów.

O granty w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się następujące rodzaje organizacji pozarządowych:

  • stowarzyszenia zwykłe
  • stowarzyszenia rejestrowe
  • związki stowarzyszeń
  • fundacje
  • koła gospodyń wiejskich

W konkursie można otrzymać sprzęt AGD lub dotację do 2 500zł na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo żywności i usprawniającego zgodnego z katalogiem określonym w regulaminie.

Wnioski o udzielanie dotacji w Konkursie Grantowym należy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2022 roku w Generatorze na stronie internetowej: www.konkurs.polaaktywnosci.pl Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Potwierdzeniem złożenia Wniosku jest widoczny w Generatorze Wniosków status Wniosku pn. „złożony".