Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” informuje, że zostały zamieszczone  w zakładce „Stowarzyszenie”, podzakładce „Inicjatywy lokalne”, ogłoszenia naboru wniosków konkursowych dla inicjatyw lokalnych na rok 2018 finansowanych ze środków własnych.