Dzisiaj jest: 3 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresach:

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

 

NABÓR WNIOSKÓW 1/2023

Ogłoszenie naboru  1/2023

Załącznik nr 1. PLANOWANE DO OSIĄGNIĄCIA W WYNIKU OPERACJI CELE I WSKAŹNIKI [...]

Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [...]

 

NABÓR WNIOSKÓW 2/2023

Ogłoszenie naboru 2/2023

Załącznik nr 1PLANOWANE DO OSIĄGNIECIA W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI CELE I WSKAŹNIKI [...]

Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

grafika-do-postu-na-fb-ig PrzyjaznaWIes

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.


Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:
• Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
• Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
• Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
• Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
• Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
• Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Szanowni Państwo, w zwiazku z opóźnieniem prac nad nową LSR i brakiem mozliwości przedstawienia projektu we wskazanym terminie,  Prezes  Zarządu LGD "Dorzecze Mleczki" na wniosek jednego z członków LGD zmienia termin i miejsce posiedzenia WZC. Walne Zebranie Członków LGD "Dorzecze Mleczki" odbędzie się 31 maja 2023 r. w Restauracji Leliwa o godz. 13:00, proponowany porzadek posiedzenia, bez zmian.

 

W dniu 26 maja 2023 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku o godz. 13, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 10. Załącznik - projekt Statutu
 11. Zakończenie obrad.