• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 17 Marzec 2018    |    Imieniny obchodzą: Gertruda, Patryk, Zbigniew

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

     W dniu 01.02.2018 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020(LSR). W warsztacie refleksyjnym uczestniczyły 24 osoby ( członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele wszystkich interesariuszy oraz pracownicy biura LGD). Warsztat przebiegał według ustalonego planu. Podsumowanie warsztatu jest elementem sprawozdania z realizacji LSR za 2017 rok.

Zdjęcia z warsztatu refleksyjnego ...

 

 

     W dniu 01.02.2018 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny ...

więcej ...

      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" informuje, że w dniu 01.02.2018r. odbędzie się warsztat refleksyjny. Do udziału w warsztacie zostały wystosowane imienne zaproszenia do członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz władz gmin partnerskich.

Załączniki:

1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w 2017 r. ...

2. Informacja o funkcjonowaniu  LGD i biura w 2017 r. ...

3. Realizacja rzeczowa LSR w 2017 r. ...

4. Realizacja finansowa LSR w 2017 r. ...

5. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozdział 5 Ewaluacja LSR ...

Facebook

Ankieta


Badanie satysfakcji osób korzystających z doradztwa