Dzisiaj jest: 6 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Dominika, Laura, Norbert

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Szanowni Państwo, w zwiazku z opóźnieniem prac nad nową LSR i brakiem mozliwości przedstawienia projektu we wskazanym terminie,  Prezes  Zarządu LGD "Dorzecze Mleczki" na wniosek jednego z członków LGD zmienia termin i miejsce posiedzenia WZC. Walne Zebranie Członków LGD "Dorzecze Mleczki" odbędzie się 31 maja 2023 r. w Restauracji Leliwa o godz. 13:00, proponowany porzadek posiedzenia, bez zmian.

 

W dniu 26 maja 2023 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku o godz. 13, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.
 10. Załącznik - projekt Statutu
 11. Zakończenie obrad.

Jaka jest przyszłość Powiatu Przeworskiego

FUNDACJA MISJI OBYWATELSKIEJ oraz

PODKARPACKIE ROZMOWY. JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ PODKARPACIA

zapraszają na wydarzenie:

PODKARPACKIE ROZMOWY. JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ POWIATU PRZEWORSKIEGO

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców Podkarpacia, organizacji pozarządowych i społecznych w życie publiczne i obywatelskie w regionie.

Projekt przewiduje realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego. Podczas spotkań, zapytamy przedstawicieli władzy, biznesu oraz sektora pozarządowego o to co zmieniło się w ich społeczności lokalnej, jak również o to co chcieliby zmienić w przyszłości.

KIEDY: 24 marca 2023 r.

GDZIE: Urząd Gminy Przeworsk, sala konferencyjna, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk.

UDZIAŁ: BEZPŁATNY!
_________________

HARMONOGRAM:
Godz. 12:00 - Uroczysta inauguracja
Godz. 12:15 - Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Przeworskiego?
Godz. 13:45 - Podsumowanie i poczęstunek

16 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".


Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej oraz w wyniku głosowania dokonano wyboru członków organów LGD „Dorzecze Mleczki".

 wzc

AKTUALNY SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA: 

 http://www.dorzeczemleczki.pl/index.php/sample-sites/2014-06-10-07-56-07