Zarząd:

  1. Wojciech Superson - Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Bukowa-Jedynak – Wiceprezes Zarządu
  3. Mariusz Pawlak – Członek Zarządu
  4. Paweł Płocica – Członek Zarządu

 

Rada:
 
  Daniel Krawiec – Przewodniczący Rady,
  Leszek Kisiel – Wiceprzewodniczący Rady,
  Tomasz Bury – członek Rady,
  Grażyna Pieniążek – członek Rady,
  Józef Ciupa – członek Rady,
  Tomasz Stącel – członek Rady,
  Mariusz Curzytek – członek Rady,
  Stanisław Hołysz – członek Rady,
  Wiesław Bukowski – członek Rady,
  Maria Marchwiany – członek Rady,
  Honorata Dyrkacz – członek Rady,
  Agata Szewczyk – członek Rady,
  Rafał Pieniążek – członek Rady,
  Piotr Malinowski – członek Rady,
  Izydor Pieniążek – członek Rady,
  Jacenty Kusy – członek Rady.
 
Komisja Rewizyjna:
 
  Jolanta Krzanowska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  Robert Zięba – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  Barbara Szczygieł – członek Komisji Rewizyjnej,
  Katarzyna Szlęk – członek Komisji Rewizyjnej.

 

 

Ανδρικά Nike