Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

Plik:PDF file icon.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia  Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00021.UM09. 6572.20021.2023 zawarta w dniu 9 stycznia 2024 r

Aneks nr 1 do Umowy ramowej

ZAŁĄCZNIKI:

  1. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „DORZECZE MLECZKI”
  2. Plan komunikacji z lokalną społecznością LGD "Dorzecze Mleczki"
  3. Plan komunikacji na rok 2024

 

 

 

 

 

Informacje były publikowane od  15.01.2024 r. z dotrzymaniem terminów Umowy ramowej na stronie: Dokumenty (dorzeczemleczki.pl)

następnie po dodaniu nowej zakadki w gółwnym menu - LSR 2023-2029 w podzakładce Umowa ramowa/Dokumenty