• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader obejmuje działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacje zrealizowane przez beneficjentów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" zostały uszeregowane w ramach poszczególnych działań.Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności

"Małe projekty"

 

Lebron Soldiers XI 11

Facebook