• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2016    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Mleczki" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020