Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Protokół Nr 4/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 14 marca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku - treść protokołu Nr 4/17 ...

Lista wybranych operacji w wyniku weryfikacji oceny operacji - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 15.03.2017 r.

 


 

W dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 1/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” .

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 21.02.2017 r. 
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 


 

 „Protokół Nr 1/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku” - treść Protokołu Nr 1/17 ...

 

 „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

 

 „Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017”. - lista wybranych operacji ...

 

 Data publikacji 28.02.2017 r.

 


 

Posiedzenie Rady

 

W dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 1/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.

 • Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ustalenie kwoty wsparcia.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Zakończenie posiedzenia.

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”.