Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – lista operacji zgodnych – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – lista wybranych operacji – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

Protokół nr 7/17 – treść protokołu nr 7...

Data publikacji 11.07.2017 r.


 


Posiedzenie Rady

   W dniu 6 lipca 2017 r. o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 5/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naboru nr 5/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
7. Ocena operacji zgodności z LSR.
8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
9. Ustalenie kwot wsparcia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.