Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

Protokół Nr 3/22 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" odbytego w dniu 14 lutego 2022 roku - scan listy

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2021 - scan listy

 POSIEDZENIE RADY

W dniu 14 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej "Terapia" w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego".

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 6/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki".
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 07.02.2022 r.


 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. - lista operacji zgodnych – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

 

2. Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2020 - lista wybranych operacji – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

 

3. Protokół nr 3/20 z dnia 10.08.2020 r. - treść protokołu nr 3/20...

 

Data publikacji: 14.08.2020 r.


 

Nowy termin posiedzenia Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” - 10.08.2020 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku. Porządek posiedzenia bez zmian.

Data publikacji: 05.08.2020 r.


 Posiedzenie rady

W dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 1200 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5.Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2020 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
7. Ocena operacji zgodności z LSR.
8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
9. Ustalenie kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 27.07.2020 r.


 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. -  lista operacji zgodnych – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...
2. Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2019. -  lista wybranych operacji – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...
3. Protokół nr 2.19 z dnia 03.07.2019 r. - treść protokołu nr 2/19...

 Data publikacji  05.07.2019 r.


 W dniu 3 lipca 2019 r. o godzinie 14. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie przez pracownika biura wniosku o przyznanie pomocy złożonego
w ramach naboru nr 2/2019 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tego wniosku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
7. Ocena operacji zgodności z LSR.
8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
9. Ustalenie kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.


 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – lista operacji zgodnych – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 – lista wybranych operacji – zachowanie dziedzictwa lokalnego ...

Protokół nr 7/17 – treść protokołu nr 7...

Data publikacji 11.07.2017 r.


 


Posiedzenie Rady

   W dniu 6 lipca 2017 r. o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 5/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych
w ramach naboru nr 5/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
7. Ocena operacji zgodności z LSR.
8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
9. Ustalenie kwot wsparcia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.