Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

POSIEDZENIE RADY

W dniu 23.10.2023 r. o godzinie 13.30 w biurze LGD „Dorzecze Mleczki” w Przeworsku odbyło się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej,
  z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”.

Protokół Nr 6/23 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 23.10.2023 roku w Przeworsku - scan protokołu

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR  - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2023 scan listy

 _______________________________

Protokół Nr 1/22 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" odbytego w dniu 14 lutego 2022 roku - scan protokołu

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - scan listy

Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2021 - scan listy

 

POSIEDZENIE RADY


W dniu 14 lutego 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Terapia", ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów".

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie przez pracownika biura wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2021 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tego wniosku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki".
 6. Ocena operacji zgodności z LSR.
 7. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 8. Ustalenie kwoty wsparcia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 07.02.2022 r.


 

 

„Protokół Nr 4/20 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 19 października 2020 roku w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku - Protokół Nr 4/20 ...


„Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

„Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2020” - lista wybranych operacji ...

Data publikacji 30.10.2020 r.


POSIEDZENIE RADY

W dniu 19 października 2020 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej „Terapia”, ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Omówienie przez pracownika biura wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 4/2020 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tego wniosku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
7. Ocena operacji zgodności z LSR.
8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
9. Ustalenie kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji 11.10.2020 r.


 

 „Protokół Nr 2/17 posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” odbytego w dniu 21 lutego 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku. - Protokół Nr 2/17 ...

 

 „Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” - lista operacji ...

 

 „Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017”. - lista wybranych operacji ...

  Data publikacji 28.02.2017 r.

 


 

Posiedzenie Rady

W dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru nr 2/2017 w zakresie tematycznym operacji: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”.    

  Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2017 i informacja o wynikach wstępnej oceny tych wniosków.
 • Ocena operacji zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Ustalenie kwoty wsparcia.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 • Zakończenie posiedzenia.


  Nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących  zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publiczne