Dzisiaj jest: 25 Maj 2022    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

prezentacja

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczacymi realizacji LSR, jak również do wypełnienia ankiety przygotowanej na warsztat (Ankieta nr 2 - WARSZTAT REFLEKSYJNY) 

REALIZACJA FINANSOWA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆSTOWARZYSZENIA LGD „DORZECZE MLECZKI"


REALIZACJA RZECZOWA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LGD „DORZECZE MLECZKI"

W dniu 14 lutego br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej „Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki".

Temat szkolenia:

„Czynności związane z dokonywaniem wyboru operacji"

Cel szkolenia:

Uzupełnienie wiedzy w zakresie przepisów prawa, które dotyczą wyboru i oceny operacji. Doskonalenie umiejętności i kompetencji członków Rady związanych z dokonywaniem wyboru operacji.

        W dniu 14 lutego 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresach tematycznych operacji:

  • „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów"

  • „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej"
  • „Zachowanie dziedzictwa lokalnego"

 Szczegóły w zakładce "Wybór operacji - dokumentacja"

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

KONSULTACJE PLAKAT

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r.

WIĘCEJ ....