Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

BEZPIECZNA KWATERA zaproszenie

 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konkurs pn. Bezpieczna Kwatera. Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. "Bezpieczna kwatera" dostępne są na stronie https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godziny 10.00.

 

        W dniu 21 września 2021 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki". Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

Zarząd składa podziękowanie Członkom Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki", którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

      Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" na lata 2014-2020".
Propozycja zmiany dotyczy rezygnacji z przedsięwzięcia „Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych".

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Przeworsk, Zarzecze, Gać i Miasta Przeworska o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zmian w proponowanym zakresie.

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 26.10.2021 r. do godz. 15:00 na udostępnionych formularzach (przedłożone w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej dostarczonej osobiście).

Uprzejmie informuję, że w oparciu o § 23 pkt 2 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" zwołuje w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki", które odbędą się w sali konferencyjnej „Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

           Z poważaniem

Wojciech Superson
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki"

W dniu 21 września 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej "Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie ".