Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

W dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej „Terapia", ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 20.07.2022 r.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.