• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 18 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Mleczki (Gmina Miasto Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Zarzecze, Gmina Gać) na spotkania konsultacyjne dotyczące budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” na okres 2014-2020. Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Spotkania konsultacyjne odbędą się dla każdej z gmin członkowskich, według następującego harmonogramu:

więcej...

Facebook